Generic Logic

Generic solutions to specific problems


Get Started

Wytwarzanie oprogramowania

Raz napisany kod używamy wielokrotnie. Wykorzystujemy frameworki, które pozwalają na wytwarzanie kodu na różne platformy.

Pracujemy jako część zespołu klienta, przejmując część danego projektu.

C++ Logo
Qt Logo
PostgreSQL Logo

Zaufali nam

FlyCare Logo
Giganci Programowania Logo

Jesteśmy uczestnikiem Programu

Skonatkuj się z nami!

Address


GenericLogic Bartosz Pajewski
Dąbrowa k. Ciechanowa
NIP: 566 202 48 41

Email


office(at)genericlogic.pl

Phone


+48 575-089-118